ماه: دسامبر 2020

روش طراحی سیستم

– روش طراحی سیستم 1- ایجاد ساختار فکری مناسب برای ساخت یک سیستم قوی در ابتدا باید یک ساختار قوی فکری داشته باشیم و با پیروی از آن ساختار ارکان و قواعد ساخت سیستم را بنا کنیم. برای ایجاد این ساختار قوی یک سری اصول مد نظر است : الف) عدم وجود یک تعصب تحلیلی …

روش طراحی سیستم ادامه »

سلا با قول تکان دادن صنایع خودروسازی و انرژی های پاک

تسلا با قول تکان دادن صنایع خودروسازی و انرژی های پاک ، برجسته شد و هنگامی که تجارت خود را با شاخص معیار روز دوشنبه آغاز می کند ، یک جهش کاملاً مشابه دیگر را به S&P 500 تحویل خواهد داد. این بزرگترین شرکت جدید وارد کننده شاخص با محدودیت بازار است که در پایان …

سلا با قول تکان دادن صنایع خودروسازی و انرژی های پاک ادامه »